KIA, RENAULT, DACIA garantiiaegsed hooldustööd

Meie juures saab teha kõiki garantiitöid kõigile KIA, Renault JA Dacia margi mudelitele. Tööde ajaks on võimalik Tradilolt rentida asendusauto.

Garantiitööde jaoks peab sõiduk omama kehtivat garantiid. Garantii kehtib vastaval perioodil sõidukile, millele on tehtud kõik vajalikud hooldused õigeaegselt vastava kvalifikatsiooniga teeninduses ning selle kohta on tehtud märge ka hooldusraamatusse. Korraliste hoolduste puhul peab olema töödeks kasutatud originaalosasid või samaväärseid varuosi ning tekkinud rikete korral peab garantii säilimiseks pöörduma esinduse poole. Täpsemalt saab garantii tingimuste kohta auto käsiraamatust.